Mạch điều khiển LED

Card HD E64

650.000₫
Sale

Card HD E63

550.000₫

450.000₫ -18%

Mạch HD U63

300.000₫

Mạch HD U62

250.000₫
Sale

Card Thu HD R501

330.000₫

300.000₫ -9%
Sale

HD C10C - 75

1.450.000₫

1.350.000₫ -7%
Sale

HD W62 - 75

600.000₫

550.000₫ -8%

CARD HD W64

480.000₫
Sale

CARD HD W63

500.000₫

450.000₫ -10%
Sale

Card HD W62

650.000₫

600.000₫ -8%
Sale

Mạch HD W60

300.000₫

250.000₫ -17%
Sale

CARD THU LISTEN V312

350.000₫

320.000₫ -9%

HUP CẢM ỨNG NHẠC

600.000₫

LS U4

280.000₫

T8000

1.400.000₫

T4000

1.200.000₫

Mạch điều khiển T1000S

400.000₫

Mạch 7 Mầu 90A

150.000₫

Mạch 7 Mầu 45A

120.000₫

MẠCH 7 mầu 240A

400.000₫

MẠCH LED FULL MINI LED SIGN

250.000₫

USB Đa Hình

1.000.000₫

HUP NHẠC MÀN HÌNH VÀ LED FULL

2.000.000₫

HUP NHẠC MÀN HÌNH

1.500.000₫

MẠCH MAGIC FULL

500.000₫

MẠCH NHẠC FULL KARAOKE

600.000₫

MẠCH NHẠC 7 MẦU 24K

400.000₫

MẠCH NHẠC ĐƠN SẮC 24K

250.000₫

MẠCH HÀO QUANG

160.000₫
Sale

MẠCH NẠP USB 4U

100.000₫

80.000₫ -20%
Sale

MẠCH 12K CÔNG SUẤT

180.000₫

150.000₫ -17%
Sale

MẠCH 20K CÔNG SUẤT

280.000₫

250.000₫ -11%
Sale

MẠCH 16K CÔNG SUẤT

250.000₫

220.000₫ -12%

MẠCH 8K CÔNG SUẤT PHỤ

100.000₫
Sale

MẠCH 8K CÔNG SUẤT

130.000₫

120.000₫ -8%

Mạch 16 Kênh Phụ

100.000₫

MẠCH 16K

120.000₫

MẠCH 12 K

100.000₫

MẠCH 8K

80.000₫

Cab 50 Pin

30.000₫

BX 5UT

200.000₫

LS Wifi W4

450.000₫
Sale

LS T4

300.000₫

250.000₫ -17%
Sale

LS A2

180.000₫

150.000₫ -17%

LS T8

650.000₫

Mạch điều khiển LS U8

550.000₫
Sale

Mạch LS A2C

150.000₫

80.000₫ -47%

Mạch LS WIFI W16

1.200.000₫

Mạch Wifi LS W8C

400.000₫

Mạch LS Wifi W2A

250.000₫
Sale

CARD THU LS V301

400.000₫

320.000₫ -20%
Sale

Card Phát LS V9

2.200.000₫

2.000.000₫ -9%
Sale

Card Q1 Plus 4G

700.000₫

650.000₫ -7%
Lên đầu trang