LED HẮT

LED Thanh Bản 4mm

50.000₫

Thanh Nhôm V

20.000₫

Thanh nhôm U

15.000₫

LED Thanh 1m 5054

35.000₫

LED THANH 1M 5630

25.000₫

3 LED 7512 XANH

1.400₫

LED 3 BÓNG VÀNG ĐẬM

1.500₫

LED 3 BÓNG VÀNG NẮNG

1.400₫
Sale

LED 4 BÓNG 5054

2.800₫

2.500₫ -11%

LED 4 BÓNG 7 MẦU

3.800₫

LED HẮT 3 BÓNG MẦU TÍM

2.000₫

Cụm 3 LED 7 Mầu

1.800₫

LED Thanh 3 Bóng Alumi

4.000₫
Sale

LED 3 Bóng Plastic

2.200₫

2.000₫ -9%
Sale

LED Hắt 7512 ( 5054)

1.400₫

1.200₫ -14%

LED Hắt 7512 (5730)

1.200₫

LED Hắt 3609

1.300₫

LED Hắt 2607

1.400₫
Sale

LED Hàn Quốc LX- ECO4- SS2835

21.000₫

20.000₫ -5%

LED 3609 HHX

3.200₫

LED HHX 45454 CỤM 4

10.000₫

LED CỤM 4 HHX T35354-28T

7.000₫

LED CỤM 4 HHX B35354-28T

6.000₫
Lên đầu trang