CÁC LOẠI PHẦN MỀM LED MỚI

Phần mềm điều khiển LED 

PHẦN MỀM MAGIC V5 ( Mạch cảm ứng nhạc )

PM HIỆU ỨNG 
PHẦN MỀM LED4U  ( Mạch led Vẫy )   TẢI VỀ 

BX 2016

BX 2017 

PM mới nhất 

TRANG CHỦ BX        Tải về 

LED MPLAYER 2.0.3 (Card Q1 plus) , Bản mới 2.0.4 , PM 2.0.5

 Cấu Hình  Download
Hiệu Ứng ViDeo  màn hình LED , Video 01       Tải về 

LED PLAYER 6.1.5 

LED Player 6.18

 W2 , W4 W8 ,U2, U4, U8 , XC2 , XC4M,...

Trang chủ LS Download
LED SyncPlayer Setup V1.0.4 (Card V9),  V1.0.6 Cấu hình  Download
LED MEDIA PLAYER   Download
ONELED V3   Download
LED Full Mini   Download
LED Studio V12.64 (Linsn)   Download
Vmix. Pro    Download
LED EDIT 2014    Download
Phần mềm cho thẻ tên Matrix Mini    Tải về 
HD2016 V6.42 (Card U6B, U61, U62, W61, E62...)   Download

HD2018 V1.01 (bản cập nhật mới nhất của HD2016)

  Download
HDplayer.6.1.41.0 (Card D10, D20, D30, C10, C30...)   Download
PHẦN MỀM LED FULL MINI 4.1   Download

PHẦN MỀM ONE LED MINI

  Download

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang